Hledat English (United States)  Italiano (Italia) Deutsch (Deutschland)  Español (España) Čeština (Česká Republika)
29. ledna 2022 ..:: Home ::.. Zaregistrovat se  Přihlásit se
 Prohlášení o soukromí

DotNetNuke Default Portal se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web DotNetNuke Default Portal a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu DotNetNuke Default Portal souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

DotNetNuke Default Portal shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. DotNetNuke Default Portal také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na DotNetNuke Default Portal automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou DotNetNuke Default Portal využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu DotNetNuke Default Portal.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu DotNetNuke Default Portal, mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: DotNetNuke Default Portal nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

DotNetNuke Default Portal doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na DotNetNuke Default Portal. To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. DotNetNuke Default Portal nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo DotNetNuke Default Portal a rodinu webů DotNetNuke Default Portal.

Použití osobních informací

DotNetNuke Default Portal shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu DotNetNuke Default Portal a k poskytování služeb, o které jste požádali. DotNetNuke Default Portal také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z DotNetNuke Default Portal a jeho přidružených částí. DotNetNuke Default Portal vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. DotNetNuke Default Portal neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. DotNetNuke Default Portal Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc DotNetNuke Default Portal může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb DotNetNuke Default Portal a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

DotNetNuke Default Portal nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

DotNetNuke Default Portal udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu DotNetNuke Default Portal za účelem zjištění, jaké služby DotNetNuke Default Portal jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům DotNetNuke Default Portal, jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web DotNetNuke Default Portal prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící DotNetNuke Default Portal nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku DotNetNuke Default Portal a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů DotNetNuke Default Portal nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web DotNetNuke Default Portal používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky DotNetNuke Default Portal nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti DotNetNuke Default Portal, které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb DotNetNuke Default Portal nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

DotNetNuke Default Portal zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. DotNetNuke Default Portal uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

DotNetNuke Default Portal vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se DotNetNuke Default Portal nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte DotNetNuke Default Portal na adrese admin@127.0.0.1. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.


  
Copyright (c) 2000-2005   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí
DotNetNuke® is copyright 2002-2022 by DotNetNuke Corporation